Logo Visvereniging AZHB

 

De Algemeene Zuid Hollandsche Hengelaars Bond

                                                                                                                            

Welkom bij de hengelsportvereniging A.Z.H.B.

 

De Algemeene Zuid Hollandsche Hengelaars Bond (A.Z.H.B.), opgericht op 16 juni 1913, is een hengelsportvereniging met een groot areaal uitstekend viswater, dat is gelegen in de gehele provincie Zuid Holland.

 

De A.Z.H.B. telt zo'n 500 leden. De Bond kenmerkt zich als een vereniging van individuele sportvissers die bij voorkeur op karper, ruisvoorn, zeelt, snoek, snoekbaars of baars vissen.

 

 

                                                                    

 

Het viswater bestaat voornamelijk uit hoofdwatergangen, weteringen, tochten en plassen gelegen in prachtige Zuid Hollandse veenweidepolders. De wateren kennen een goede visstand. In diverse polders van de Bond zijn goede ruisvoornvangsten te boeken. Maar ook snoek, baars, zeelt en karper zijn goed vertegenwoordigd. De laatste soort is vooral in specifieke karperputten te vangen.

meer info              

 
                                                                   

                                                               

 

Lid worden van de A.Z.H.B.

Als u lid wilt worden van de A.Z.H.B. dan kunt u telefonisch of schriftelijk kontact opnemen met het bestuur van de A.Z.H.B.

U ontvangt dan een inschrijfformulier, dat u ingevuld en ondertekend in een gefrankeerde envelop kunt retourneren aan de secretaris van de A.Z.H.B., Goedenaardspolder 26, 5235 VG 's-Hertogenbosch.

De verschuldigde kosten (inschrijfgeld en de contributie), zoals weergegeven op het inschrijfformulier, dient u gelijktijdig over te maken op rekeningnummer NL07INGB0000407100 t.n.v. de Penningmeester A.Z.H.B. te Rotterdam. Zodra uw betaling is ontvangen en uw gegevens zijn verwerkt wordt het lidmaatschapsbewijs per post aan u verzonden.

Maar zoals u hieronder kunt lezen kan het nog veel sneller en een stuk gemakkelijker. 

 

Online lid worden van de A.Z.H.B.

U kunt zich namelijk ook online aanmelden als lid van de A.Z.H.B. door op de volgende pagina onder de tekst Online lid worden van de A.Z.H.B. de button "online registreren" aan te klikken en het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te verzenden.

meer info

                                                                                          

Nieuws van A.Z.H.B